Träning

Allt skytte på banan ska ledas av skjutledare utsedd av föreningen. Det är altså inte tillåtet att skjuta och träna i egen regi.

För inskjutning och träning, enskilt eller jaktlag går det bra att boka tid. Bokningsbara
tider är måndagar och tisdagar från 15.00 tills solen går ner.

Du bokar 20 minuter per skytt och aktivitet utom Björnpasset där du bokar 40 minuter
(Du får boka hur många 20 minuters pass du vill).

Du kan boka inskjutning, älgen, björnpasset och lerduva (endast från duva).
Lerduva är endast för jägarexamen träning.
Tips! Ibland får vi sena avbokningar, ring gärna skjutbanan på 042-32 11 19 och kolla om det finns någon sent avbokad tid som Du kan ta.

Ska du skjuta in din studsare så måste du ta med jaktammunitionen som den ska skjutas in med.

Ska du träna på älgen så erbjuder vi serie med ammunition i kalibrarna 6,5 x 55, 308W samt 30-06 till övriga kalibrar får du ta med ammunition själv. Obs Helmantel.

Ska du träna på lerduvor så erbjuder vi endast ammunition och lerduva tillsammans (cal 12)

Vapen. Vi har studsare i kaliber 6,5 x 55 till utlåning (Carl Gustaf och Sauer), även vänster studsare, likaså hagelgevär (bock och automat). Till dessa vapen får endast klubb ammunition användas, det är således inte tillåtet att låna vapen och skjuta medhavd ammunition.