Jägarexamen

En jägare som vill kunna jaga med eget vapen måste ha jägarexamen.

Utbildning för jägarexamen består av två delar, en teoretisk och en praktisk. Den teoretiska delen inriktar sig på djur, natur, regler och vapen samt i den praktiska delen lär man sig vapenhantering och att skjuta.

Efter utbildning måste man avlägga slutprov för båda delarna för att visa att man har tillräckliga kunskaper.

Vallåkra Jaktskytteklubb har själv ingen utbildning för jagarexamen. För det hänvisar vi till kurser som hålls av någon fortbildningsorganisation som har dessa i sitt studieprogram.

Se också Jägarnas Riksförbunds hemsida www.jagarnasriksforbund.se.

Vill du träna på skyttedelen, se under fliken Träning

Provdagar är torsdagar 17.00.

Kontakta Bengt Jönsson för att boka prov.
Tel 0708-65 66 90 eller bengt@forestproperty.se.