Jägarexamen

En jägare som vill kunna jaga med eget vapen måste ha jägarexamen.

Utbildning för jägarexamen består av två delar, en teoretisk och en praktisk. Den teoretiska delen inriktar sig på djur, natur, regler och vapen samt i den praktiska delen lär man sig vapenhantering och att skjuta.

Efter utbildning måste man avlägga slutprov för båda delarna för att visa att man har tillräckliga kunskaper.

Vallåkra Jaktskytteklubb har själv ingen utbildning för jagarexamen. För det hänvisar vi till kurser som hålls av någon fortbildningsorganisation som har dessa i sitt studieprogram.

Se också Jägarnas Riksförbunds hemsida www.jagarnasriksforbund.se.

Vill du träna på skyttedelen, se under fliken Träning

Provdagar är söndagar 9.00 för hagel och precisionsprov, torsdagar 17.00 högvilt. Se schema.


Datum Info
Torsdag 12.5.2022 Högvilt.
Söndag 22.5.2022 Hagel prov + precision.
Torsdag 2.6.2022 Högvilt.
Söndag 19.6.2022 Hagel + precision.
Torsdag 23.6.2022 Högvilt.
Torsdag 14.7.2022 Högvilt.
Söndag 24.7.2022 Hagel + precision.
Torsdag 4.8.2022 Högvilt.
Torsdag 25.8.2022 Högvilt.
Söndag 28.8.2022 Hagel + precision.
Torsdag 15.9.2022 Högvilt.
Söndag 25.9.2022 Hagel + precision.
Torsdag 29.9.2022 Högvilt.

Kontakta Bengt Jönsson för att boka prov. tel 0708-65 66 90 eller bengt@forestproperty.se.