Hantering av personuppgifter, GDPR


GDPR står för General Data Protection Regulation och är en dataskyddslag som gäller inom EU från och med den 25 maj, 2018.

Din integritet är viktig för oss, det är även av stor vikt att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Därför är vi öppna med hur vi samlar in, behandlar och delar med oss av den data som vi sparar hos oss.

För vidare information kontakta sekreteraren.