Bli medlem

Medlemsavgiften är 450:- för seniorer och 300:- för juniorer (tom 19 år).

Betala in medlemsavgiften på BG 5841-6215, uppge namn, adress, mobil och mailadress. Eller kom till banan när där är aktivitet, lös medlemskort och skjut till medlemspris.