Bli medlem

Medlemsavgiften är 300:- för senior (20 år och äldre) och 200:- för junior (tom 19 år).

Betala in medlemsavgiften på BG 5841-6215, uppge namn, adress, mobil och mailadress. Eller kom till banan när där är aktivitet, lös medlemskort och skjut till medlemspris.