Arbetsdagar

Då banan alltid är i behov av underhåll och många av våra eldsjälar är äldre pensionärer behöver vi yngre frivilliga som hjälper till med diverse arbete på banan.
Samling 9.00 i klubbstugan. Styrelsen hoppas att alla medlemmar ställer upp på åtminstone en arbetsdag. "Arbetsledning" och material finns.

Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt
1 Apr 28 Maj 6 Aug 24 Okt