Arbetsdagar

Då banan alltid är i behov av underhåll och många av våra eldsjälar är äldre pensionärer behöver vi yngre frivilliga som hjälper till med diverse arbete på banan.
Samling 9.00 i klubbstugan. Styrelsen hoppas att alla medlemmar ställer upp på åtminstone en arbetsdag. "Arbetsledning" och material finns.

Datum för arbetsdagar 2022 beslutas på årsmötet.

Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt
9 apr 29 maj - - 7 aug - -
23 apr - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -