Arbetsdagar

Då banan alltid är i behov av underhåll och många av våra eldsjälar är äldre pensionärer behöver vi yngre frivilliga som hjälper till med diverse arbete på banan.
Samling 9.00 i klubbstugan. Styrelsen hoppas att alla medlemmar ställer upp på åtminstone en arbetsdag. "Arbetsledning" och material finns.

Datum för arbetsdagar 2021 beslutas på årsmötet.

Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt
10 apr - - - - - -
11 apr - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -