Kontakt

Styrelse 2021 Vallåkra Jaktskytteklubb E-post
Vallåkra JSK
- Skjutbanan
Tel +46 42 32 11 19

Telefontid måndagar och tisdagar 9.00 – 11.00.
Övriga tider telefonsvarare.

info@vallakrajsk.se
Ordförande Ulf Andersson ulf@lucam-ab.se
Sekreterare Bengt Jönsson bengt@forestproperty.se
Kassör Mats Angbäck mats.angback@gmail.com
Ledamot Knut-Arne Nilsson knut-arne.nilsson@telia.com
Ledamot Perh Nordh info@vallakrajsk.se
Ledamot Mats Olsson matsotto@gmail.com
Ledamot Jonas Jacobsson info@vallakrajsk.se