Till våra medlemmar, funktionärer och besökare av skjutbanan


Med anledning av Coronaviruset spridning vill vi här ge information gällande hur det skall hanteras av medlemmar, funktionärer och besökare vid Vallåkra Jaktskytteklubb.

Coronavirus sprids genom fysisk kontakt mellan människor och genom hostningar, nysningar så kallad droppsmitta. De vanligaste symptomen är luftvägssymtom, feber och hosta. De flesta blir inte allvarligt sjuka men ett antal fall av svårare symtom har rapporterats, liksom dödsfall. Inkubationstiden för coronavirus är 2–14 dagar.

Om du insjuknar med symtom som luftvägsproblem, feber, snuva och hosta. Stanna hemma kom inte till skjutbanan.


För er som valt att besöka banan och inte har något symtom har styrelsen utgivit följande riktlinjer som ovillkorligen skall följas

  • Tänk på att hålla avstånd till andra människor vi rekommenderar att c:a 1,5 meter är ett bra avstånd och skall hållas.
  • Det är inte tillåtet (oavsett väder) att vänta på sin tur, fika osv sig inne i skjut-boden
  • Det är endast tillåtet med skjutledare samt 1 skytt inne i skjut-boden.
  • Försäljning av Kaffe kommer ej att ske (vi kan inte garantera hygienen)
  • Då vi inte kan erbjuda möjlighet att tvätta händerna med tvål och varmt vatten kommer det att finnas handsprit vid skjut-boden.
  • Vid hantering av klubbens vapen skall skytten alltid ”sprita” händerna före kontakt med vapnen.
  • Biträdande skjutledare ser alltid till att klubbens vapen blir avtorkade innan ny skytt hanterar vapnet (avtorkning med T-sprit).
  • Eget vapen skall hanteras av ägaren skulle utlåning ske skall samma förfarande som vid klubbens vapen genomföras. (ägaren skall sköta avtorkningen med T-sprit)
  • Framförallt var noga med säkervapenhantering

Styrelsen i föreningen följer utvecklingen noggrant och står i kontakt med berörda riksorganisationer och myndigheter för eventuella förändringar i dessa instruktioner.

Styrelsen VJSK 2020-04-07