Nyheter


2018-08-18
Älgbanan är åter i drift fr.o.m. idag, lördagen den 18 augusti.2018-04-24
Årsmötet är nu avklarat och protokollet finns tillgängligt hos sekreteraren. Vill du ha ett exemplar kontakta sekreteraren.2018-03-07
Årsmöte hålls i klubbstugan torsdagen den 22.3.2018. klockan 18.00
Årsmötesförhandlingar enligt dagordning, utdelning av medaljer mm.
Landgång, öl och kaffe. Föredrag om jakt i Portugal.2017-09-24
Vi har haft inbrott i skjutboden. Inget har blivit stulet utom kaffekassan. Medlemmar uppmanas att vara extra försiktiga och uppmärksamma hemma då inbrottstjuvarna kan ha kommit över medlemsadresser.Adressändring
Har du ändrat adress så meddela gärrna sekreteraren på bengt@forestproperty.se eller på info@vallakrajsk.se